Geen toestemming, geen foto op de site

Heeft u ook foto’s van leerlingen op de website? Wettelijk gezien worden video’s en foto’s van leerlingen als persoonsgegevens beschouwd. Het plaatsen van het beeldmateriaal op internet (bijvoorbeeld op de website) wordt gezien als het verwerken van persoonsgegevens en zodoende is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) van kracht. Een van de eisen die de Wpb stelt, is dat zonder toestemming geen beelden gepubliceerd mogen worden.

De regels voor het verkrijgen van deze toestemming zijn als volgt:

  1. De toestemming moet ‘vrij’ zijn en is niet onder druk gegeven door de ouder/voogd.
  2. De toestemming moet ondubbelzinnig zijn, er mag geen sprake van twijfel zijn. Het is niet toegestaan om van een ‘ja’ uit te gaan als iemand geen antwoord heeft gegeven.
  3. De toestemming moet specifiek zijn. De ouder/voogd moet precies weten voor welke offline/online uitingen de foto’s gebruikt gaan worden. 
Wij adviseren u om ouders jaarlijks een toestemmingsformulier in te laten vullen, zodat u zeker weet welke kinderen wel en welke kinderen niet op de foto mogen. Daarnaast is het goed om te weten dat de toestemming altijd kan worden ingetrokken door de ouder/verzorger.

Delen via: Facebook Twitter Linked-In Google+ Pinterest Email
Terug naar overzicht